Om motorolja

Motorolja fakta

Lucas Oil motorolja
Motorolja Racing only
Motorolja Hot rod & Classic Lucas oil
Motorolja marinmotorer

Lucas Oil Racing Motoroljor

Lucas Oil motoroljor till veteranbilar med behov av hög Zinkhalt

Lucas Oil Motoroljor för marint bruk

Lucas Oil inkörningoljor break in

Lucas Oil inkörningsoljor

Motorolja Lucas Oil Super Lube

Lucas Oil Super Lube motorolja

Välj rätt motorolja!

Eftersom Motoroljan är den viktigaste delen av hur ni kan påverka livslängden på motorn och få en problemfri körupplevelse, så välj olja med omsorg

Motorolja


Motorolja nyttjas framförallt i förbränningsmotorer och har till uppgift är att smörja vitala delar i motorn, vilket innebär motoroljans primära uppgift är att se till så att ytor där friktion kan förekomma i motorn går fria. Detta innebär att att motoroljan ska lägga sig emellan friktionsytorna för att undvika att metall går mot metall, vilket skapar friktion och värme. Smörjning är den viktigaste funktionen som en motorolja har, men oljan har även andra vitala funktioner, som att leda bort värme. Motoroljan har även rostskyddande egenskaper, vilket naturligtvis är en viktig del, då en rostig motor inte har en direkt optimal funktion. Motoroljan är även vibrationsdämpande, vilket leder till tystare motorgång och destå tjockare oljan är destå mer dämpning har den. Motoroljan har även rengörande ämnen som renar motorn och förebygger att motorn koksar igen. Motoroljan har även tätande egenskaper och ser till att packningarna hålls mjuka och inte spricker.


Klassifiering av motorolja


Grupp III är en mineralolja som på kemisk väg framställs av metangas för att bli paraffinolja.

Grupp IV som är en syntetbasolja som kalla PAO, PolyAlfaOlifin.

Grupp V som är väldigt ovanlig.


Motoroljans olika beteckningar

A, det finns A1, A2 och A3, är lämplig till för bensinmotorer.

B, där finns det B1, B2, B3 och B4, är lämplig till bilar vars drivmedel är diesel.

C, där det finns C1, C2 och C3, som är lämplig till motorer för både bensin och för diesel.

E, som E1, E2, E3, E4 och E5, där dessa är till för tunga fordons motorer vars drivmedel är diesel.


A1/B1 Motorolja innebär tuffa bränslebesparingskrav. Tunna oljor – 0W-30, 5W-30

A2/B2 Är dagens så kallade normalkvalitet

A3/B3/B4 Motoroljor med superkvalité.  (minst delsyntet krävs för att klara dessa krav.)

A5/B5 Är en förbättring av A1/B1


C4-oljor är en viskositetsstabil olja avsedd för bilar med katalysator DPF och TWC i högpresterande fordon lätta diesel fordon och bensinmotorer, med ett min. HTHS viskositet på 3.5 mPa.s. Dessa oljor ökar livslängden på DPF och TWC.

C3-oljor är Top Tier lägre SAPS-värden. Motoroljorna är konstruerade för användning i högpresterande bensin- samt lätta dieselmotorer dieselpartikelfilter och trevägskatalysatorer används. Dessa motoroljor är typiska SAE 5W-30 eller 5W-40.

C2-oljor är samma som ACEA C3 men bara SAE 5W-30 ger ett lägre slitageskydd i motorn, men kan ge bättre bränsleekonomi.

C1-oljor är samma som C2 oljan, men dock har denna norm har klarat de högsta värdena inom slitageskydd, slamhantering och bränsleförbrukning.

E1 motorolja används till tunga dieselmotorer. Kvalitetsnivån överensstämmer i stort med tidigare CCMC D4 och är framförallt avsedd till äldre motorer och normala bytesintervaller.

E2 motorolja är en uppgradering av CCMC D5. Oljorna uppfyller högre krav än E1 vid cylinderpolering, renhet samt sothantering. Klassen är för

dieselmotorer både med och utan turbo, som arbetar under hårda förhållanden.

E3 motorolja har uppgraderats markant mot CCMC D5 med förbättrat skydd mot cylinderpolering, klovrenget, slitageskydd och förmågan att hantera sot. Motoroljorna är avsedda för miljömotorer, EURO II, som arbetar under hårda förhållanden och har förlängda bytesintervaller.

E4 motorolja är som E3 men har bättre sothantering. För motorer som arbetar under hårda förhållanden och med extra förlängda bytesintervaller.

E5 motorolja har den högsta kvalitetsnormen. E5 är en uppgradering på flera punkter av E3, anpassad för Euro III-motorer. Samma bytesintervall som E3, ej extra förlängda

E6 motorolja Euro 1, 2, 3, 4 Lågsvavligt bränsle.

E7 motorolja Euro 1, 2, 3, 4 Utan partikelfilter.


ACEA använder bokstäverna A, B och E och siffror.

Bokstäverna efterföljs med en siffra t ex ACEA A1/B1. Detta innebär dock inte att en ACEA A5/B5 olja är en bättre än en A3/B3 utan detta beskriver den effekt denna oljekategori har för motorn.

För att uppfylla kraven för respektive kvalitetsklass måste motoroljan klara både laboratorie- och motorproven. Vid laboratorieproven testas  oljans viskositet, skumningsbenägenhet, skjuvstabilitet och rostegenskaper. I motorproven undersöks bland annat motoroljans förmåga att motverka korrosion, att kolvringarna sätter sig , samt att kamaxlar, vevaxlar,  och cylinderväggar inte nöts ner.


API

Motoroljans API norm anges alltid med två bokstäver, där en första bokstaven alltid är S för bensinmotorer.

Andra bokstaven i API normen anger kvaliteten. Ju högre bokstav destå högre kvalité.


SE

Innebär ett bättre skydd mot oxidation, korrosion och avsättningar än oljor i klasserna SD och SC.

SF

Möter högre krav än SE.

SG

Innebär högre krav på oxidationsstabilitet och antiwear(AW), slambildning, avlagringar och korrosion än SF.

SH

Likvärdig med API SG men med betydligt tuffare krav på vilka som får utföra bedömningen och provningen av oljan.

SJ

Har högre krav på flyktighet, låg- och högemperaturegenskaper jämfört med SH.

SL

Har en betydande skärpning av oxidationsmotståndet, jämfört med SJ. Kan jämföras med ACEA A3.

SM

Introducerades 2004. SM motoroljor ger en förbättrad motståndskraft mot oxidation, bättre skydd mot slitage och bättre prestanda vid låga temperaturer under oljans livslängd.

SN

Motorolja med SN ger förbättrade egenskaper för avgassystem och turbo, lägre bräsleförbrukning och är lämpliga för etanolhaltiga bränslen upp till E85.


Dieselmotorer


CF

För högvarviga förkammardieselmotorer i bland annat

entreprenadmaskiner och andra dieselmotorer som använder bränsle med över 0,5 vikt % Svavel.

Kan nyttjas där oljor av kategori CD rekommenderas


CD-2

För högt belastade 2-taktsmotorer.

Denna motorolja kan användas istället för CD-II oljor.


CF-4

För högvarviga sug- och turboladdade 4-takts motorer.

Denna motorolja kan användas istället för CD eller CE oljor.


CG-4

För högt belastade samt högvarviga 4-taktsmotorer där

ett bränsle med under 0,5 vikt % svavel används.

CG-4 motoroljor krävs för motorer vilka möter 1994 års avgasemissionsstandard.

Kan användas istället där oljor av kategori CD, CE och CF-4 föreskrivs.


CH-4

För högvarviga 4-taktsmotorer som är byggda för att möta 1998 års avgasemissionsstandard.

CH-4 motoroljornas sammansättning gör dessa lämpliga för dieselbränslen med en svavelhalt på upp till 0,5 vikt % svavel..

Denna motorolja kan  även användas där oljor av kategori CD, CE, CF-4 och CG-4 föreskrivs.


CI-4

Introducerad den 5 september 2002.

För högvarviga 4-takts dieselmotorer som är byggda för att möta 2004 års avgasemissionsstandard.

CI-4 motoroljor är tillverkade för att säkerställa funktionen och livslängden i motorer utrustade med EGR-ventiler samt som använder dieselbränslen med upp till 0,5 vikt % svavel.

Denna motorolja kan även användas där oljor av kategori CD, CE, CF-4, CG-4 och CH-4 föreskrivs.


Viskositet

Oljans viskositetsklass enligt SAE-systemet.

Denna beteckning talar om för oss hur

trögflytande motoroljan är vid kallstart och hur lättflytande oljan är

vid varm motor och belastning.

SAE-systemet talar endast om oljans flytegenskaper.

SAE-systemet består av ett antal vinterklasser,

0W, 5W, 10W, 15W samt ett antal sommarklasser,

20, 30, 40, 50, 60 och 70. Ju högre siffra inom

respektive klass desto tjockare motorolja.


SAE Gränsvärde pumpbarhet

 

Min Max

0W -35°C

5W -30°C

10W -25°C

15W -20°C

20W -15°C

25W -10°C.

Motoroljor från Lucas Oil hot rod and classic
Lucas Oil Super LOP motorolja